TÀI LIỆU MẬT: LÊ KHẢ PHIÊU, TRẦN ĐỨC LƯƠNG BÁN ĐẤT VÀ BIỂN CHO TÀU VỚI GIÁ 2 TỈ USD

Đứng lên dẹp lũ hán nô
Thờ ơ im lặng cõi bờ tiêu vong
Ai người yêu nước nặng lòng
Hãy cùng đứng dậy tháo vòng kim cô
Diệt bè con cháu cáo hồ
Chống quân xâm lấn giặc hồ Bắc kinh.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, July 23, 2017 0820 EST

www.vietnamexodus.info

Theo blog Kinh Tế Bán Nước

Sau vụ CSVN bán nước cho Trung Cộng, theo lời ông Hoàng Minh Chính cho biết thì không ai biết được ai trong bộ chính trị đã ký tên trong vụ bán nước nầy, Bộ chính trị CSVN đã dấu nhẹm chuyện nầy và BÍ MẬT ĐÃ được BẬT MÍ và sau đây là những diễn biến về cuộc BÁN NƯỚC NHƯ SAU:

View original post 6,471 more words