TÀU CHIẾM ĐẤT VIỆT NAM TẠI BIÊN GIỚI LAI CHÂU

Kính mời quý bạn xem bài: NÓNG : TRUNG QUỐC CHIẾM ĐẤT VIỆT NAM TẠI BIÊN GIỚI LAI CHÂU – 7 CHIẾN SĨ BIÊN PHÒNG HY SINH. by B Thùy Trang Nguyễn 7/21/2017.
19467594_1203416529770751_38469175039991614_o
19467695_1203416593104078_4611397359664320695_o
Khu vực giao tranh trên đỉnh Gejie thuộc tọa độ 22°33’37.09N và 103°10’59.06E.
Pô Tô

Tằm Tàu tiếp tục ăn dâu
Địa đầu biên giới Lai Châu lại mòn!
Bao giờ cọng sản vẫn còn
Tàu còn lấn đất chiếm dần Việt Nam
Đứng lên diệt lũ quan tham
Chống Tàu giữ nước Việt Nam mới còn
Ai yêu đất nước giang sơn
Yêu dân tộc Việt đứng lên dựng cờ
Toàn dân xin chớ thờ ơ
Người Tàu Nam tiến đang chờ ngoài biên
Tiếng là du lịch Nam thiên
Vào rồi ở lại thâm niên không về
Vài năm người Việt thành ra
Là dân thiểu số quê nhà mới đau!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, July 22, 2017 0000 EST
1- NÓNG: TRUNG QUỐC CHIẾM ĐẤT VIỆT NAM TẠI BIÊN GIỚI LAI CHÂU – 7 CHIẾN SĨ BIÊN PHÒNG HY SINH.