Mỹ và kế hoạch đối phó Tàu

Kính mời quý bạn xem bài: Biển Đông: Tổng thống Mỹ đồng ý kế hoạch đối phó Trung Quốc by Trọng Nghĩa – RFI. Đăng ngày 21-07-2017 Sửa đổi ngày 21-07-2017 16:27.
2017-07-02t225006z_1907143989_rc175ea9f850_rtrmadp_3_usa-southchinasea-navy
Khu trục hạm Mỹ USS Stethem áp sát đảo Tri Tôn, Hoàng Sa ngày 02/07/2017. Reuters.

Chính quyền Mỹ không ngăn Tàu cọng
Chỉ bắt Tàu tôn trọng quyền đi
An ninh luật biển đã ghi
Biển Đông là biển được đi qua về

Việt Nam không quyết thề giữ nước
Biển Đông mất chẳng trước thì sau
Đồng bào không đứng lên mau
Đừng buồn mất nước ngàn sau khó đòi!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, July 21, 2017 2030 EST