Ấn, Nhật, Mỹ, Việt : Bốn nước ngáng chân Trung Quốc tại Biển Đông

http://m.vi.rfi.fr/chau-a/20170717-an-nhat-my-viet-bon-nuoc-ngang-chan-trung-quoc-tai-bien-dong