Chiến lược của Tàu ở Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Bắc Kinh thay đổi chiến lược ở Biển Đông by VOA. 13/07/2017.
6BA68046-8DEB-46CC-8335-6CE988E4E91F_cx0_cy16_cw0_w1023_r1_s
Sáu nước châu Á có các tuyên bố chủ quyền chồng lấn ở Biển Đông

Tòa La Haye bác đường chín đoạn
Tàu không nghe tính toán dài lâu
Gấp gấp xây dựng bến tàu
Đường băng quân sự cho tàu xuống lên

Mưu chia rẽ các bên liên hệ
Ngăn Việt Phi không để kết thân
Trương Nghi đấu chiến Tô Tần
Thời nay chiến quốc có phần giống nhau

Ôn bài học chống Tàu giữ nước
Tổ Tiên ta dùng chước theo thời
Đoản trường áp dụng tùy nơi
Cương nhu tùy lúc tùy thời triển khai

Để đất nước lâu dài trường cữu
Toàn dân nên nhớ bửu bối này
Kết đoàn không thể lung lay
Muôn người như một chung tay diệt thù.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, July 14, 2017 2200 EST
Sửa đổi ngày Sunday, September 03, 2017 0935 EST