Chu Ân Lai và vấn đề Hoàng Sa

Kính mời quý bạn xem bài: Chu Ân Lai và vấn đề Hoàng Sa by Nguyễn Tiến Hưng Cựu Tổng trưởng VNCH, gửi cho BBC từ Virginia, Hoa Kỳ 4 tháng 7 2017.
_96801166_gettyimages-104416849
Chủ tịch Hồ Chí Minh của Việt Nam DCCH và Thủ tướng TQ, Chu Ân Lai ở Bắc Kinh năm 1955.

Cho dù Chu Ân Lai xác nhận
Tổ tiên ông thua trận Hai Bà
Tuy nhiên quần đảo Hoàng Sa
Chủ quyền khi ấy thuộc về nước Chiêm!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, July 08, 2017 0000 EST