Việt Nam dùng dầu khí đốt lưỡi bò Tàu

Kính mời quý bạn xem bài: Biển Đông: Việt Nam dùng dầu khí công phá đường lưỡi bò Trung Quốc by Trọng Nghĩa – RFI. Đăng ngày 07-07-2017 Sửa đổi ngày 07-07-2017 16:01 .
800px-ONGC_Oil_Platform
Một giàn khoan dầu của tập đoàn Ấn Độ ONGC ( ảnh: en.wikipedia.org)

Trong bốn người Ngân Quang Trọng Phúc
Ai xứng đáng để chúc mừng đây?
Dám dùng khí đốt lưỡi bò
Toàn dân phấn khởi reo hò đứng lên!

Kể từ khi dành quyền tự chủ
Đã bao lần tranh thủ thành công
Dân Nam kiên định một lòng
Quyết không tái diễn cột tròng hán nô

Hỡi những ai bưng bô giặc Bắc
Hãy noi gương vua Trắc vua Quyền
Đứng lên chống lại bá quyền
Việt Nam độc lập lưu truyền ngàn sau.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, July 07, 2017 2020 EST