Hải Quân Việt học tập Hải Quân Mỹ tại cảng Cam Ranh

Kính mời quý bạn xem bài: Biển Đông: Hải Quân Mỹ – Việt diễn tập tại cảng Cam Ranh by Anh Vũ – RFI. Đăng ngày 06-07-2017 Sửa đổi ngày 06-07-2017 12:31 .
uss_coronado
Chiến hạm Mỹ, USS Coronado (LCS 4) tại Biển Đông. Ảnh chụp hồi tháng 2/2017.U.S. Navy/MC2 Amy M. Ressler
Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, July 06, 2017 2230 EST