Quân đội VN có bảo vệ được đất nước khi bị Tàu tấn công?

Kính mời quý bạn xem bài: Quân đội VN làm được gì nếu bị tấn công? by BBC. 3 tháng 7 2017.
_96739824_gettyimages-460510251
Tàu ngầm Kilo 636 hiện đại đầu tiên của Hải quân Việt Nam mang tên Hà Nội

Cớ gì Tiến sĩ Tô Ngô (Shang-su Wu)
Chỉ cho Việt cộng nguy cơ thua Tàu?
Ba Đình đã quyết theo Tàu
Trọng Quang Phúc đã từ lâu nghe Tàu
Đồng bào không đứng lên mau
Non sông đất Việt thuộc Tàu nay mai.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, July 04, 2017 2130 EST