Tàu chiến Mỹ vào khu vực 12 hải lý đảo Tri Tôn

Kính mời quý bạn xem bài: Hoàng Sa : Tàu chiến Mỹ vào khu vực 12 hải lý đảo Tri Tôn by RFI. Đăng ngày 03-07-2017 Sửa đổi ngày 03-07-2017 00:06.
uss_stethem
Chiến hạm Mỹ USS Stethem tại vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên, ngày 22/03/2017. REUTERS

Mười hai hải lý cách xa
Đúng theo luật pháp ai mà cản ngăn?
Đây là thủ thuật nắn gân
Xem Tàu phản ứng để cần leo thang?
Con đường qua lại băng ngang
Mỹ đi mặc Mỹ Tàu đang canh chừng
Việt Nam không nói Mỹ đừng
Khác nào không nhận ấy vùng của ta!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, July 02, 2017 2300 EST
1- Tàu chiến Mỹ áp sát đảo tranh chấp ở Hoàng Sa