Con đường thoát Tàu

Kính mời quý bạn xem bài: VIỆT NAM TỨ BỀ THỌ ĐỊCH – NẾU KHÔNG LIÊN MINH VỚI MỸ SẼ MẤT NƯỚC VỀ TAY TRUNG QUỐC TRONG NAY MAI by Nguyen Hoang Phuc(facebook) 07/01/2017.
19554095_1357988180982170_5948300297124763772_n
Nơi có mặt của Tàu ở Việt Nam.

Việt Nam mất nước tới rồi
Ba miền đất nước nơi nơi giặc Tàu
Lào Miên Phi Mã theo Tàu
Putin trùm đỏ sợ Tàu tấn công
Nên không dám để mất lòng
Phương Nam Tập đế để hòng được yên
Toàn dân khắp nước mọi miền
Hãy cùng đứng dậy nối liền vòng tay
Quyết tâm trừ lũ cướp ngày
Trừ quân cướp nước là bầy Tàu ô
Việt Nam đang bị thế cô
Biết ai là bạn giúp ta chống Tàu?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, July 01, 2017 2230 EST