Việt Nam nói không có căng thẳng với Tàu trên biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Việt Nam phủ nhận đồn đoán căng thẳng với Trung Quốc trên biển Đông by VOA. 29/06/2017.
Y3Yxdzvg
Phần lan can mạn trái tàu kiểm ngư 951 bị đâm sập – Ảnh: My Lăng

Minh Đức:
Nói cho chính xác thì các bài viết của viện nghiên cứu chiến lược Singapore, của New York Times, của South China Morning Post và các lời bình luận của các bình luận gia có tên tuổi cũng như kém tên tuổi cũng chỉ là lời bàn, lời phỏng đoán chứ Trung Quốc không hề nói là có sự bất đồng ý kiến giữa hai nước. Nay Việt Nam cũng khẳng định là không có vấn đề gì giữa hai nước. Thế thì việc ông tướng Phạm Trường Long đứng trên đất Việt Nam tuyên bố là các đảo ngoài Biển Đông thuộc về Trung Quốc từ ngàn xưa cũng không thành vấn đề gì trong con mắt các nhà lãnh đạo Việt Nam. Người dân Việt đánh giá quá cao lòng ái quốc của các nhà lãnh đạo nước mình chăng?

Tàu kiểm ngư vỡ vì đâm
Thế mà Hà Nội lại câm như hàu
Đúng là đã bợ đít Tàu
Dân mình có chết vì Tàu như không
Đồng bào đứng dậy một lòng
Chống Tàu cứu nước mới mong trường tồn
Dẹp ngay bè lũ cô hồn
Nghe lời giặc nói(1) chẳng hờn oán than
Trọng Ngân Quang Phúc cầu an
Nịnh Tàu rất giỏi giết dân thật tài
Đứng lên cứu nước hỡi ai
Xin đừng vô cảm tương lai mịt mờ
Đứng lên không thể trông chờ
Mình không tự cứu hỏi nhờ ai đây?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, June 29, 2017 1930 EST
1- Tướng Phạm Trường Long: ‘Đảo ở Nam Hải là của TQ’