Người thật đảo giả

Kính mời quý bạn xem bài: Đô đốc Mỹ: “Người thật không nên tin vào các đảo giả của Trung Quốc” by VOA. 28/06/2017.
Harry Harris
Chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ Harry Harris.

Người thật không nên tin đảo giả
Nhưng coi chừng vấp ngã té đau
Chính đây là những con tàu
Chốt trên biển cả chờ tàu Mỹ qua

Không đề phòng dù là người thật
Trúng phi tiển từ đất phóng lên
Phi cơ cất cánh vang rền
Thì ra đảo giả làm nên công đầu

Người Việt Nam ở đâu hiện tại
Sao để Tàu làm hại nước ta
Toàn dân cần phải đứng ra
Xin tòa giải quyết chống ba anh Tàu!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, June 28, 2017 1920 EST