Cá Voi Xanh chặn Đường Lưỡi Bò

Kính mời quý bạn xem bài: Bill Hayton nói ‘Cá Voi Xanh chặn Đường Lưỡi Bò’ by BBC. 26 tháng 6 2017 .
_96689701_gettyimages-671292928
Các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc gần Philippines đã bị tòa trọng tài quốc tế bác bỏ

Voi Xanh thách thức lưỡi bò
Đố Tàu cấm Việt thăm dò tài nguyên
Ai cho giàu mạnh có quyền
Hiếp người yếu thế lấn quyền người ta?
Đứng lên gìn giữ sơn hà
Quyết tâm gìn giữ nước ta trường tồn.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, June 26, 2017 2200 EST