Mỹ phản đối Tàu thay đổi nguyên trạng Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Mỹ phản đối thay đổi nguyên trạng Biển Đông by Thu Hằng – RFI. Đăng ngày 24-06-2017 Sửa đổi ngày 24-06-2017 19:13.
2017-06-21t132736z_270936517_rc1ac780d8e0_rtrmadp_3_usa-china-talks_0_0
Hội đàm cấp cao Quốc Phòng, Ngoại Giao, giữa Mỹ (trái) và Trung Quốc tại Washington ngày 21/06/2017. REUTERS/Kevin Lamarque

Tàu thay nguyên trạng Biển Đông
Đá chìm thành nổi nhưng lòng còn tham
Mỹ nay phản đối Tàu làm
Cũng là chiếu lệ chứ làm gì nhau?
Tàu sai ngăn chặn từ đầu
Xong rồi mới chống còn lâu mới thành
Lẽ nào Tàu phải nghe anh
Có nên căng thẳng chiến tranh Mỹ Tàu
Thôi thì quyền lợi chia nhau
Tự do đi lại chia dầu lợi chung.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, June 24, 2017 2225 EST