Việt Tàu nổi giận Biển Đông dậy sóng

Kính mời quý bạn xem bài: Sự cố Việt-Trung : Biển Đông chẳng bao giờ yên tĩnh by Thụy My – RFI. Đăng ngày 23-06-2017 Sửa đổi ngày 23-06-2017 16:58.
sea_south_china_vn_2014
Tàu tuần duyên của Tàu cọng phun vòi rồng vào tàu cảnh sát biển Việt Nam, tiếp cận khu vực giàn khoan 981, ngày 08/05/2016. Ảnh : Reuters

Việt Tàu tưởng đã cùng nhau
Vun bồi tứ hảo mười câu chữ vàng
Tinh sương chào đón Phạm Long
Tới chiều tướng Phạm phật lòng quy hương
Thì ra đã có khẩn trương
Do lời ngạo mạn Hoàng Trường của ta
Có ai nói với chủ nhà
Cái sân phía trước xưa là của tau
Láng giềng ăn cướp là Tàu
Bao nhiêu cột mốc bị Tàu nhổ lên?
Mấy tên cọng sản thật hèn
Phong bì ngậm miệng hết còn nói năng
Giả vờ chống đối thật hăng
Hải Dương lặng lẽ gia tăng khoan đào
Sao không ú ớ tiếng nào
Đúng là đóng kịch chứ nào yêu chi
Núi sông đảng có kể gì
Chủ quyền biển đảo đã đi về Tàu!
Đồng bào phải đứng lên mau
Không là mất nước ngàn sau khó đòi
Ai người yêu nước giống nòi
Đứng ra lãnh đạo chống loài Hán nô
Toàn dân Nam bắc cùng hô
Quyết tâm gìn giữ cõi bờ Việt Nam!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, June 23, 2017 2000 EST