Chống Tàu lấn chiếm Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Tướng Phạm Trường Long: ‘Đảo ở Nam Hải là của TQ’ by BBC. 20 tháng 6 2017.
Trọng Long
Nguyễn Phú Trọng & Phạm Trường Long tại Hà Nội.

Tướng Tàu sang tận Việt Nam
Nói lời khẳng định biển Nam của Tàu
Ba Đình cả lũ nhìn nhau
Không lời phản biện thằng Tàu Phạm Long
Chao ơi nghĩ thật buồn lòng
Nhìn thằng Trọng lú lưng cong luồn Tàu
Đồng bào thức tỉnh cho mau
Đứng lên đoàn kết chống Tàu xâm lăng
Đồng bào im lặng làm tăng
Tính cuồng ngạo mạn hung hăng của Tàu
Đứng lên cả nước bên nhau
Xuống đường diệt cọng cho Tàu biết tay
Biển Đông nước Việt xưa nay
Quân dân quyết chiến chung tay bảo toàn.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, June 20, 2017 0822 EST
1- Tướng Phạm ‘về sớm hủy giao lưu quốc phòng Trung-Việt’?