Việt-Nhật liên minh

Kính mời quý bạn xem bài: Tuần duyên Việt-Nhật lần đầu thao dượt chung by VOA. 20/06/2017.
A2E34CE1-5FF1-44CB-8CF8-99C25A85EDDD_w1023_r1_s
Mỹ giao tàu tuần duyên trọng tải cao cho Việt Nam

Phía Đông con cháu Thái Dương
Con Hồng cháu Lạc chận đường phía Nam
Liêu Ninh mẫu hạm Thi Lang
Làm sao xuất cảng bơi sang Thái Bình?
Hà Nội cùng với Đông Kinh
Chung tay ngăn chận Bắc Kinh bá quyền
Hỡi Ba Đình bỏ chính chuyên
Thương dân yêu nước trọng quyền tự do
Giúp dân cuộc sống ấm no
Bảo an bờ cõi không cho thuộc Tàu.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, June 19, 2017 2130 EST