Việt Nam phản đối Tàu xây dựng ở Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Việt Nam phản đối Trung Quốc xây dựng phi pháp tại Biển Đông by Tú Anh – RFI. Đăng ngày 16-06-2017 Sửa đổi ngày 16-06-2017 15:02.
2017-02-23t141701z_923960517_ht1ed2n13nq1f_rtrmadp_3_china-usa-southchinasea
Ảnh vệ tinh của CSIS cho thấy công trình Trung Quốc xây dựng trên đá Chữ Thập. Ảnh công bố ngày 22/02/2017. @csis/amti

Tàu xây xong Việt Nam phản đối
Đảo của mình không nói sớm hơn?
Đúng là chiếu lệ bông lơn
Lẽ ra phải chống từ hôm khởi đầu

Nói chống Tàu lâu lâu vay mượn
Bao công trình đều mướn Tàu làm
Ba Đình toàn lũ quan tham
Chống cho có chống không làm khó coi!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, June 16, 2017 2000 EST