Cảng Cam Ranh

Kính mời quý bạn xem bài: Cảng Cam Ranh, biểu tượng cho quan hệ quốc phòng Mỹ – Việt by Thanh Phương – RFI.Đăng ngày 13-06-2017 Sửa đổi ngày 13-06-2017 14:14.
camranh_01
Cảng Cam Ranh của Việt Nam theo một bản vẽ nghiên cứu năm 1985 của Liên Sô (wikipedia.com)

Ngày xưa Mỹ ở Cam Ranh
Cũng không vì thế giúp dành Hoàng Sa
Đừng mong Mỹ sẽ giúp ta
Hãy lo xây dựng thành ra hùng cường
Hải quân vươn tới đại dương
Không quân đủ lực bay khắp bầu trời
Lục quân có mặt những nơi
Biên cương trọng địa kịp thời chận ngăn
Giặc Tàu chờ chực xâm lăng
Quân dân cảnh giác và tăng bố phòng
Toàn dân nhất trí một lòng
Bảo toàn cương thổ Lạc Hồng muôn năm.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, June 13, 2017 1900 EST

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s