Hãy Xuống Đường

Kính mời quý bạn xem bài: Chấn Động Việt Nam Ngày Không Xa, Thế Giới Cộng Sản Venezuela đã xuống hố by TIN TỨC VIỆT NAM – Youtube 12/6/2017.

Toàn dân Nam Bắc đứng lên
Hãy cùng gìn giữ vững bền núi sông
Gái trai già trẻ một lòng
Quyết tâm giữ nước Việt không thuộc Tàu
Bắc Trung Nam đứng lên mau
Để cho nước Việt ngàn sau trường tồn.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, June 12, 2017 2200 EST