Danh sách trên 300 cán bộ Cộng Sản có tài sản vài trăm triệu Mỹ kim

Miệng thì hô hãy chống tham nhũng
Túi nhét bao nhiêu cũng chưa đầy
Quan tham hết cở như vầy
Chống ai thì chống quan nầy chống lưng!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, June 11, 2017 0855 EST

Thơ HIẾU TRƯƠNG

zzx0-99zCSVN tham nhũng kinh khũng như vầy mà quý vị còn nói chuyện chống tham nhũng. Hãy xem lại những số tiền khổng lố của những tên quan chức CSVN. Làm sao chống tham nhũng khi CSVN là những tên tham nhũng chưa từng thấy trong lịch sữ.

View original post 5,159 more words