Việt Nam lại ăn xin Nhật Bản

Kính mời quý bạn xem bài: Việt – Nhật ‘thúc đẩy thương mại tự do’
by BBC 6 tháng 6 2017.
_96368816_gettyimages-692912266
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Shinzo Abe có buổi gặp gỡ báo chí chung

Nước Việt Nam dưới triều cọng sản
Hơn bảy mươi năm đảng làm là
Xin Tàu xin Nhật xin Nga
Xin người chúng đánh chạy ra nước ngoài!

Một nước chỉ biết xin viện trợ thì làm sao gọi là hùng mạnh được? Sao không noi gương Nam Hàn, Đài Loan và Singapore để xây dựng đất nước?

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, June 06, 2017 2345 EST