Formosa cút khỏi Việt Nam!

Kính mời quý bạn xem bài: Formosa cút khỏi Việt Nam! by Đặng Huy Văn (Danlambao). 04/06/2017.
No formosa-danlambao
No Formosa!

Đứng lên ơi hỡi đồng bào!
Khắp nơi từ Bắc đến vào trong Nam
Từ Cà Mau điểm cực Nam
Lên vùng phố núi Kontum đỉnh trời
Toàn dân Kinh Thượng một lời
Formosa thải độc phải rời Việt Nam
Đứng lên diệt lũ quan tham
Cầm đầu Phú Trọng đang làm Bí Thư
Đứng lên không thể chần chừ
Biển ta đã hết còn như thuở nào
Đứng lên ơi hỡi đồng bào!
Tương lai Dân Tộc dựa vào Toàn Dân!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, June 04, 2017 1000 EST