Mỹ, TQ và Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Mỹ cảnh báo TQ về các đảo ở Biển Đông by BBC – 3 tháng 6 2017.
_96328532_james-mattis
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis đưa ra lời cảnh báo với Trung Quốc tại Diễn đàn An ninh ở Shangri-la, Singapore hôm 03/6/2017.

Cám ơn Mỹ hôm nay lên tiếng
Không muốn Tàu sẽ biến Biển Đông
Thành ra mẫu hạm hàng không
Để Tàu bành trướng thỏa lòng gian tham

Mong rằng Mỹ sẽ làm như nói
Đừng đánh trống quen thói bỏ dùi
Nói cho có lệ rồi thôi
Tàu dành hải lộ Mỹ thời ok!

Đồng bào ơi đừng nghe ai hứa
Hãy đứng lên ngăn đứa xâm lăng
Bắc Nam đoàn kết toàn dân
Đồng thề giữ nước quyết ngăn giặc thù.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, June 03, 2017 2250 EST
1- Shangri-la: Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ chỉ trích Trung Quốc về Biển Đông
2- BTQP Mỹ: “Không thể chấp nhận việc quân sự hóa các đảo nhân tạo.”