Kính gửi: Bà con lương dân Quỳnh Lưu, Nghệ An

Bạn Nguyễn Viết Dũng nói rất đúng.
Đừng vì mấy chục ngàn mà bán rẻ đất nước và tương lai của cả dân tộc. Bà con lương dân nên cùng giáo dân đòi hỏi Formosa trả lại sự an toàn cho vùng biển 4 tỉnh miền Trung và rời khỏi Việt Nam ngay lập tức.

Bởi Formosa xả thải độc
Nên cá tôm phải bốc bỏ đi
Ngư dân nay biết làm gì
Tương lai bất định sầu bi đang chờ

Formosa bom giờ nổ chậm
Sao bắt dân tiếp cận hàng ngày
Formosa cần phải đi ngay
Không thì dân Việt ra tay tiểu trừ

Hỡi đồng bào chần chừ gì nữa
Hãy thắp lên ngọn lữa môi trường
Hôm nay bốn tỉnh tang thương
Ngày mai cả nước hết đường tồn sinh

Hãy đứng lên cứu mình trước hết
Formosa giết chết dân ta
Quyết tâm chống đối Formosa
Để cho đất nước dân ta sinh tồn.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, June 02, 2017 2100 EST

www.vietnamexodus.info

Kính gửi: Bà con lương dân Quỳnh Lưu, Nghệ An:


Tôi: Nguyễn Viết Dũng;
Địa chỉ: Đội 7, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, cùng tỉnh Nghệ An ta;
Tôi cũng là lương dân,
Và tôi không thích gì Công Giáo và người theo Công Giáo cả.

View original post 2,352 more words