Nguyễn Chí Vịnh và cuộc họp song phương

Kính mời quý bạn xem bài: Cuộc họp song phương by BBC – 31/05/2017 15:46.
4f1004ee-ab7d-4ebd-9d27-74d0dbfaed90
Phái đoàn hai chính phủ đã có cuộc họp ngày 31/5

Hai phái đoàn lắng nghe thảo luận
Riêng Chí Vịnh phơi bụng ngó lơ
Phải chăng Chí Vịnh đang mơ
Ngày thay Xuân Phúc khù khờ nay mai?

Thái độ của Thứ trưởng Vịnh này trong buổi họp là không chuyên nghiệp, không lịch sự, và có vẻ vô lễ!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, June 01, 2017 2233 EST