Formosa thách thức lương tâm người Việt

Kính mời quý bạn xem bài: Formosa thách thức lương tâm người Việt by Đồ Hiếm (Danlambao) 1/6/2017.
cá chết-độc tố-danlambao
Cá chết vì Formosa.

Formosa còn trên đất Việt
Dân Việt Nam sẽ tiệt giống nòi
Ba Đình chống mắt mà coi
Toàn dân nổi dậy hết thời Hán nô!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, June 01, 2017 2100 EST