Đồng minh với Mỹ về Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Việt Nam, đồng minh của ông Trump trong vấn đề Biển Đông? by VOA – 31/05/2017.
1439D5F0-2A81-4E4E-9841-F9DB31888A7A_w1023_r1_s
Khu vực Biển Đông

Miền Nam bạn Mỹ bao năm
Hoàng Sa bị chiếm Mỹ nằm im re
Tới lúc nguy khốn gần kề
Không thèm cứu giúp bạn bè gặp nguy
Hãy nên cẩn trọng nghĩ suy
Luôn luôn cảnh giác cứu nguy dân lành
Hỡi người dân Việt hùng anh
Coi chừng bè lũ gian manh giặc Tàu
Toàn dân đoàn kết bên nhau
Quyết tâm giữ nước chống Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, May 31, 2017 2142 EST