G7 và Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: G7 kêu gọi “phi quân sự hóa” Biển Đông by Tú Anh, Thùy Dương. Đăng ngày 28-05-2017 Sửa đổi ngày 28-05-2017 18:17.
g7_tris
Lãnh đạo các nước G7 chụp hình với các lãnh đạo Liên Hiệp Châu Âu, Taormina, ngày 26/05/2017. REUTERS/Tony Gentile

Thất cường kêu gọi phi quân sự
Không nêu tên tiểu tử Cận Bình
Thì làm gì được Bắc Kinh?
Nói chung ai cũng giữ mình làm ngơ

Đồng bào ơi đừng chờ ai giúp
Hãy đứng lên lật úp Ba Đình
Toàn dân đối diện Bắc Kinh
Quyết tâm giữ nước hy sinh chẳng sờn

Bốn nghìn năm nhớ ơn Quốc Tổ
Không thể nào để hổ Ông Cha
Đứng lên bảo vệ sơn hà
Quyết tâm gìn giữ ngôi nhà Việt Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, May 28, 2017 1538 EST