Một vành đai, nhiều quan ngại

Vành đai trói buộc Việt Nam
Không nô lệ Hán cũng làm tay sai
Tàu sang xây dựng dài dài
Việt Nam sẽ mất, tương lai thuộc Tàu!
Đồng bào thức tỉnh cho mau
Đứng lên đoàn kết chống Tàu xâm lăng.
Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, May 27, 2017 2144 EST

www.vietnamexodus.info

(Theo nhipcaudautu.vn)Phần lớn các dự án trong OBOR bắt nguồn từ mục tiêu địa chính trị hơn là thuần túy thương mại.

Mô hình chiếc cầu vàng rực được xây dựng bên ngoài Trung tâm Hội nghị Quốc gia tại Bắc Kinh là hình ảnh đầu tiên mà quan khách các nước tới Hội nghị Một vành đai, Một con đường (One Belt One Road – OBOR). Nhưng trong hội nghị, chủ nhà Trung Quốc còn đưa ra nhiều viễn cảnh còn hấp dẫn và ấn tượng hơn.

View original post 1,628 more words