Tàu Mỹ tuần tra duyên hải Việt

Kính mời quý bạn xem bài: Hoa Kỳ bàn giao sáu tàu tuần duyên cho Việt Nam by Thùy Dương – RFI. Đăng ngày 23-05-2017 Sửa đổi ngày 23-05-2017 13:22.
vn_us_metal_shark_boat_us_coast_guard
Ảnh minh họa. Một loại tàu tuần tra của lực lượng Tuần Duyên Hoa Kỳ do công ty Metal Shark chế tạo.Wikipedia

Mới ngày nào đánh cho Mỹ cút
Hôm nay lại muốn chút khí tài
Việt Nam bờ biển khá dài
Sáu tàu quá ít phải vài lần thêm.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, May 23, 2017 2040 EST
1- U.S. transfers Six Coastal Patrol Boats to Vietnam Coast Guard, May 22, 2017