Tàu và chiến tranh ở Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: TQ tránh nhắc tới ‘chiến tranh ở Biển Đông’ by BBC – 05/22/2017.
_96047953_gettyimages-670952634
Khu vực có tranh chấp, Đá Subi thuộc Quần đảo Trường Sa, là nơi Trung Quốc đang chiếm đóng. Hình chụp hôm 21/4/2017. TED ALJIBE/AFP/Getty Images Image caption

Tàu không nhắc tới chiến tranh
Chỉ là những trận Tàu dành đảo thôi
Hoàng Sa 74 lấy rồi
Gạc Ma 88 Tàu thời lấy luôn
Người dân đất Việt căm hờn
Đảng ta thì được bôi trơn bởi Tàu
Chữ vàng bốn tốt đội đầu
Nước mất còn đảng theo Tàu nhất tâm
Đồng bào ơi! Đất nước cần
Diệt bè bán nước hại dân thân Tàu
Đồng bào phải đứng lên mau
Đồng tâm thề quyết chống Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, May 22, 2017 2100 EST