Mỹ hay Trung Quốc muốn đạp đổ Cộng sản Việt Nam?

Người VN có bao giờ thắc mắc tại sao người Tàu du lịch sang VN càng ngày càng đông không? Bao nhiêu du khách ấy đã trở về Tàu hay còn đang sống đường hoàng đâu đó giữa Hà Tỉnh, Đà Nẵng hay Bình Dương? Toàn dân VN hãy thức tỉnh và đứng lên nắm giữ vân mênh quốc gia. Noi gương Nhật và Nam Hàn trong quan hệ với Hoa Kỳ.

www.vietnamexodus.info

Ảnh minh họa

Nộ Thủy(vande.org)Câu trả lời là: Mỹ muốn duy trì Cộng sản Việt Nam để tự chuyển hóa, ngược lại, Trung Quốc muốn đạp đổ Cộng sản Việt Nam càng sớm càng tốt. Nói nghe khôi hài nhưng nếu chịu khó xâu chuỗi lại mọi sự kiện và động thái của lãnh đạo ba nước Việt Nam – Mỹ – Trung Quốc thì rõ ràng, Mỹ chưa hề muốn giải trừ chế độ Cộng sản Việt Nam và có dấu hiệu nâng đỡ để Cộng sản Việt Nam tự chuyển hóa dân chủ, đa nguyên. Ngược lại, chính Trung Quốc mới là nước muốn chế độ Cộng sản Việt Nam sụp đổ càng sớm càng tốt.

View original post 2,168 more words