Tập Cận Bình dọa Duterte

Kính mời quý bạn xem bài: Tập Cận Bình dọa Duterte : Sẽ gây chiến nếu áp dụng phán quyết Biển Đông by Thụy My – RFI Đăng ngày 19-05-2017 Sửa đổi ngày 19-05-2017 18:34.
2017-05-15t132720z_304466973_rc12969f2900_rtrmadp_3_china-silkroad
Tập Cận Bình (P) tiếp Rodrigo Duterte, Bắc Kinh, ngày 15/05/2017REUTERS

Tập Bình dọa Duterte
Đánh mi nhừ tử không nghe làm liều
Tập không tranh chấp chi nhiều
Chỉ là chín đoạn dọc chiều dài thôi
Tàu Phi quan hệ răng môi
Biển Đông Tập chiếm hết rồi tính sau
Tội Duterte nịnh Tàu
Chúng hăm trước mặt mày sao vẫn cười?
Dân Phi trăm triệu con người
Lẽ nào chịu để Tập cười nhát gan?
Việt Nam cần phải sẵn sàng
Đón chờ quân Tập lấn tràn đảo ta
Đứng lên bảo vệ sơn hà
Muôn năm bền vững nước nhà Việt Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, May 19, 2017 2000 EST