Tàu đặt dàn phóng hỏa tiển tại Đá Chữ Thập

Kính mời quý bạn xem bài: Trung Quốc triển khai dàn phóng rocket tại Đá Chữ Thập by BBC – 17/05/2017.
_96083664_a6fcc823-9916-49e9-9194-a2d16dcb1948
Lính Tàu tuần tra tại Đá Chữ Thập vào tháng 2/2016

Ngày xưa thì có bãi mìn
Nay Tàu hỏa tiển nâng tầm sát thương
Đại Quang im lặng khác thường
Ắt là tiền đã vào trương mục rồi
Đồng bào đứng dậy ngay thôi
Lặng im là sẽ tới hồi vong nô
Tân Cương Tây Tạng Hung Nô
Hùng cường thế ấy mà giờ bó tay
Một khi Tàu đã vào đây
Đàn ông không chết thì đày đi xa
Chỉ còn con gái đàn bà
Nếu không là vợ cũng là Hán mom
Ta thành thiểu số cỏn con
Làm gì chúng được khi còn tay không
Muôn năm dòng giống Lạc Hồng
Còn hay tuyệt chủng chờ trông đồng bào
Việt Nam còn mất trông vào
Toàn dân giữ nước hay chào chịu thua?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, May 18, 2017 2220 EST