HỘI CHỐNG HIỂM HOẠ TÀU

Kính mời quý bạn xem bài: LỜI KÊU GỌI THÀNH LẬP HỘI CHỐNG HIỂM HOẠ TRUNG QUỐC by Mai Tú Ân et al. ngày 15 tháng 5 năm 2017.
Bản đồ mọi khu vực đảng CSVN đồng ý cho Tàu cộng hiện diện trên khắp lãnh thổ Việt Nam
Bản đồ Việt Nam và nơi có Tàu hiện diện

Tàu xâm nhập Việt Nam như thế này là do bọn cọng sản Trọng Quang Phúc Ngân dẫn lối đưa đường. Do đó đồng bào cần diệt bọn cọng sản mới chống Tàu thành công được. Còn cọng sản bảo vệ cho Tàu khựa thì không cách gì thoát cảnh nô lệ một ngàn năm nữa! Đồng bào hãy chọn lựa giữa hai đường làm người Việt tự hào của nước Việt Nam độc lập hay làm nô lệ cho người Tàu và nước Tàu bá quyền.

Đứng lên sát cánh bên nhau,
Đồng lòng thề quyết chống Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, May 17, 2017 0000 EST