Trên 10.000 người bao vây trụ sở ubnd huyện Diễn Châu – Nghệ An đòi người

Hỡi những anh Cảnh Sát Cơ Động
Buông dùi cui đừng đánh người dân
Anh là Cảnh Sát Nhân Dân
Sao quay mặt lại đánh dân thế này?

Hãy cùng dân dựng xây dân chủ
Cùng với dân làm chủ cơ đồ
Đừng nghe theo lũ bưng bô
Dâng cho Tàu cọng cõi bờ Việt Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, May 15, 2017 2110 EST
1- Trên 10.000 người bao vây trụ sở ubnd huyện Diễn Châu – Nghệ An đòi người

www.vietnamexodus.info

Người dân từ các giáo xứ đang trên đường tiến về ubnd huyện Diễn Châu – Nghệ An tiếp ứng phản đối việc CA-côn đồ tấn công linh mục Nguyễn Đình Thục và bắt Nguyễn Hòang Bình.

View original post