Tình báo Tàu cọng tại Việt Nam

Kính mời quý bạn xem bài: Bàn về hoạt động tình báo của Trung Cộng tại Việt Nam by Nguyễn Trọng Dân (Danlambao) – 13/5/2017.
Tàu Việt cộng-danlambao
Tàu cọng và Việt cọng.

Khả Phiêu xưa gặp Mỹ Vân
Huy Hoàng nay gặp Nhạc Xuân một bè
Cùng là một lũ ham mê
Nhan sắc gái Hán làm tê cả lòng
Bao nhiêu bí mật bên trong
Tuôn ra đầu lưỡi chìu lòng mỹ nhân
Thông tin gì chúng đang cần
Đang Xuân thành Hạ Hoàng dâng tức thì
Bảo an thật khó thực thi
Khi tình yêu nước không bì yêu em
Dạy dân từ thuở trẻ em
Tình yêu Tổ quốc đứng trên mọi tình!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, May 14, 2017 0820 EST