Cá biển miền Trung tiếp tục chết hàng loạt

Cá nuôi cá biển nay còn chết
Vì cọng sản vẫn kết Formosa
Ngư dân sạt nghiệp tan nhà
Ai gây thãm họa để ra nổi này

Formosa ra tay thâm độc
Khiến dân ta bỗng chốc trắng tay
Cũng vì cọng sản nhà bây
Rước Tàu vào để chúng gây thãm sầu

Đồng bào ơi chống Tàu cướp nước
Khắp nơi nơi đồng bước bên nhau
Muôn dân thề quyết chống Tàu
Để cho dân tộc ngàn sau trường tồn.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, May 10, 2017 2000 EST

www.vietnamexodus.info

View original post