Mỹ Việt sâu sắc

Kính mời quý bạn xem bài: Mỹ, Việt “làm sâu sắc thêm” Đối tác Thái Bình Dương by VOA 09/05/2017.


Thái Bình Dương hai bờ Mỹ Việt
Xuyên đối tác có thiệt sắc sâu?
Có chung một mối lo Tầu
Hay là tạm bợ qua cầu rồi thôi?

Lính Hải quân trau dồi kinh nghiệm
Mới mong chống xâm chiếm của Tàu
Quân dân đoàn kết bên nhau
Một lòng quyết chống giặc Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, May 09, 2017 2145 EST