KHÁNG THƯ PHẢN ĐỐI NHÀ CẦM QUYỀN CỘNG SẢN ĐÀN ÁP NHÂN DÂN VÔ CÙNG DÃ MAN TÀN BẠO

Kính mời quý bạn xem bài: KHÁNG THƯ PHẢN ĐỐI NHÀ CẦM QUYỀN CỘNG SẢN ĐÀN ÁP NHÂN DÂN VÔ CÙNG DÃ MAN TÀN BẠO by HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM Việt Nam ngày 06 tháng 5 năm 2017.
KHANG THU
Nạn nhân cọng sản

Kháng thư này gửi cho ai?
Hay làm ra để đọc chơi với mình?
Toàn dân khắp nước biểu tình
Đồng thanh lên án sự tình dã man
Ai cho chúng được giết dân
Tại đồn làm việc công an quận phường?
Nếu dân có tội thì giam
Ra tòa lãnh án tù giam, tử hình
Vẫn còn có thể giãm khinh
Khi dân kháng án oan tình lên trên
Công an hành quyết tại đồn
Ấy là vi phạm nhân quyền của dân
Những ai lãnh đạo giáo dân
Cao Đài Phật Chúa phải cần đứng lên
Phất cờ lãnh đạo toàn dân
Khắp nơi đồng loạt bao công an phường
Bắt người gây tội làm gương
Kháng thư không thể hoàn lương bạo quyền
Chính quyền cọng sản là thuyền
Toàn dân là nước sóng lên lật thuyền.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, May 07, 2017 1000 EST