Người Việt thua Formosa sao?

Kính mời quý bạn xem bài: Bất chấp biểu tình, Formosa mở rộng đầu tư tại Việt Nam by VOA. 05/06/2017.
77588069-858B-438E-B43E-0F890B2A9C98_cx0_cy4_cw0_w650_r1_s
Biểu tình chống Formosa.

Formosa thách đố người Việt
Nhờ những tên mặt Việt tâm Tàu
Biểu tình làm được gì tau?
Côn an bảo vệ chúng tau làm giàu!

Toàn dân ơi hãy mau đoàn kết
Cùng đứng lên liều chết chống Tàu
Bảo tồn dân tộc mai sau
Môi trường đất nước hoa màu tốt tươi

Hãy đứng lên mọi người khắp nước
Việt Nam đang đứng trước nguy cơ
Môi trường ô nhiễm từng giờ
Để Tàu bành trướng là chờ diệt vong

Hỡi những ai có lòng yêu nước
Hãy cùng nhau liệu chước chống Tàu
Giữ cho đất nước ngàn sau
Vẫn còn độc lập với Tàu muôn năm.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, May 06, 2017 2155 EST