Người công dân Việt Nam Cộng Hòa bất khuất!

Kính mời quý bạn xem bài: Người công dân Việt Nam Cộng Hòa bất khuất! by Nguyễn Trọng Dân (Danlambao) 5/5/2017.
KinhviengNguyenHuuTan
Lễ tang anh Nguyễn Hữu Tấn

Nguyện cầu hương linh Nguyễn Hữu Tấn
Về lạc cảnh còn chấn phàm trần
Ba mươi tám tuổi là dân
Cờ sao nền đỏ lại tâng cờ vàng!

Bốn hai năm miền Nam đổi chủ
Cai trị nước một lũ Hán nô
Nước nhà đối diện nguy cơ
Tàu đang xâm lấn cõi bờ Việt Nam

Người dân Việt miền Nam tỉnh ngộ
Đánh Mỹ cút để bợ Mỹ về
Ngày đi khỏi nước bị chê
Ngày về cả nước lại mê Việt kiều

Miền Nam xưa còn nhiều điều dỡ
So bây giờ vẫn đỡ hơn nay
Ít ra không có cướp ngày
Côn sơn chuồng cọp chờ ngày thả ra

Đồn công an giờ vô là chết
Hỏi vì sao tự sát là xong
Người dân ta thán bất công
Dùi cui đánh đập dây thòng thắt dân

Anh Tấn chết vì lòng yêu nước
Đáng vinh danh ở trước quốc kỳ
Hy sinh vì nước sá chi
Ghi vào lịch sử người đi diệt thù

Đồng bào ơi! gió ù ù thổi
Từ biển khơi biên giới rền vang
Tàu đang lấn chiếm Việt Nam
Mọi người im lặng không làm gì sao?

Hỡi toàn dân! đồng bào đứng dậy
Hãy cùng nhau bẻ gãy cường quyền
Sóng thần nổi dậy lật thuyền
Để cho cọng sản thấy quyền của dân.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, May 05, 2017 2235 EST
1- Vĩnh Long: Gia đình Nguyễn Hữu Tấn ‘yêu cầu minh oan’
2- Nguyễn Hữu Tấn bị giết hay tự cắt cổ?
3- Nguyễn Hữu Tấn tự tử trong đồn công an