Chống giặc phải cần vũ khí hiện đại

Kính mời quý bạn xem bài: Pháp ‘sẵn sàng’ giúp VN tiếp cận vũ khí tối tân by BBC. 5/2/2017.
_95874130_gettyimages-169558025
Tuần dương hạm L’Adroit cập cảng Hải Phòng, Việt Nam năm 2013.

Thời nay chống giặc khác xưa
Biển người giáo mác là thua chắc rồi
Radar canh gác vùng trời
Máy bay phi đạn tức thời mọi nơi
Sonar ứng trực biển khơi
Tàu ngầm phát hiện thủy lôi lên nòng
Muốn cho chống giặc thành công
Sĩ quan binh lính thạo thông tay nghề
Quy trình huấn luyện nhiêu khê
Sinh viên ưu tú quyết vì núi sông
Trẻ già trai gái một lòng
Quyết thề giữ nước để không thuộc Tàu.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, May 03, 2017 2040 EST