Việt cọng giữ nước thế này hay sao?

Kính mời quý bạn xem bài: Việt Nam thua to nếu Hoàng Sa nằm ngoài bộ Quy Tắc Ứng Xử COC
by Tú Anh – RFI. Đăng ngày 28-04-2017 Sửa đổi ngày 28-04-2017 16:02.
Xisha_NGS_16032010_OK
Vị trí quần đảo Hoàng Sa trên bản đồ của tạp chí National Geographic, với tên gọi “Tây Sa-Xisha” theo Trung Quốc.

Không gồm Hoàng Sa đừng ký COC
Khi ký rồi thì bóc không ra
Ngu thì mất nước hại nhà
Công hàm Đồng ký nước ta thiệt thòi

Đồng bào ơi hãy đòi công lý
Cùng đứng lên chống ký CO C
Hãy đòi cọng sản ra đi
Quyết thề giữ đảo không đi về Tàu

Toàn dân cả nước bên nhau
Gái trai già trẻ chống Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, April 28, 2017 2228 EST