Trong nhà có yên mới có thể đối phó người ngoài

Kính mời quý bạn xem bài: Indonesia: ASEAN nên có lập trường chung về Biển Đông trước khi nói chuyện với Trung Quốc by Minh Anh – RFI. Đăng ngày 27-04-2017 Sửa đổi ngày 27-04-2017 16:47.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo
Tổng thống Indonesia Joko Widodo trước dinh tổng thống ở Jakarta, ngày 29/03/2017. Reuters

Khá khen Tổng thống Nam Dương
Hiểu xa biết trước chủ trương của Tàu
Làm sao đồng thuận với nhau
Phi Miên Lào có tiền Tàu đã chi
Việt Nam cũng chẳng khá gì
Thiếu tiền là mượn nói chi bây giờ
Đã nghèo lại yếu thêm khờ
Đành thôi giả điếc làm lơ mặc Tàu
Biển Đông hết chổ buông câu
Cu li thế giới nơi đâu cần người
Làm sao đồng thuận cả mười?
Nói là hiệp hội để cười cho vui
Anh nào cũng lợi phần tui
Bẻ từng nước một mọi nơi thuộc Tàu
Đồng bào thức tỉnh cho mau
Đứng lên cùng chống giặc Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, April 27, 2017 2200 EST