Kẻ cướp gọi thầu

Kính mời quý bạn xem bài: Trung Quốc gọi thầu thăm dò dầu khí Biển Đông
by VOA. 19/04/2017 .
_94967719_744e1b81-46b9-49c1-87b9-e830f45c1ccd
Giàn khoan Cá Voi Xanh I cao tương đương tòa nhà 37 tầng.

Ngang nhiên chiếm biển người ta
Cấm dân đánh cá đứng ra gọi thầu
Đúng là ăn cướp biển sâu
Xem thường phán quyết mới đây của Tòa
Cực Nam Tàu cọng ngang qua
Phía Nam lãnh thổ ấy là Hải Nam
Quyền gì mà đứng ra làm
Chia lô gọi đấu đồ tham Hán Tàu?
Đồng bào hãy đứng lên mau
Trừ bè nô Hán chống Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, April 20, 2017 0000 EST