Đài Loan tiếp tục quân sự hóa đảo Ba Bình

Kính mời quý bạn xem bài: Biển Đông : Đài Loan tiếp tục quân sự hóa đảo Ba Bình by Thụy My – RFI. Đăng ngày 19-04-2017 Sửa đổi ngày 19-04-2017 19:34.
2016-11-29t135606z_1_mtzgrqecbtepefb8_rtrfipp_0_southchinasea-taiwan
Đảo Ba Bình (Itu Aba) nhìn từ trên không. Ảnh chụp ngày 29/11/2016. REUTERS/Fabian Hamacher

Ba Bình là đảo Việt Nam
Bốn lăm giải giới Tàu tham chiếm càn
Đúng là đại Hán gian tham
Bắc Kinh Đài Bắc đều ham của người
Nước lớn không sợ chê cười
Thích là cướp lấy ai cười mặc ai
Việt Nam kinh nghiệm lâu đời
Tàu sang xâm lấn từ thời xa xưa
Toàn dân đã thấy hay chưa?
Đài Loan Trung cọng đều ưa cầm nhầm
Đứng lên ơi hỡi toàn dân
Thờ ơ mất nước ngàn năm khó đòi
Đứng lên giữ nước ai ơi
Non sông biển đảo đất trời Việt Nam
Có còn tồn tại muôn năm
Bây giờ chống giặc mới mong trường tồn
Đứng lên dân tộc mới còn
Để nô lệ Hán Lạc Hồng tiêu vong!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, April 19, 2017 2100 EST