Đồng Tâm diệt cọng cứu nước

Kính mời quý bạn xem bài: Hà Nội khởi tố vụ Đồng Tâm vào lúc tình hình vẫn bế tắc by VOA Tiếng Việt. 16/04/2017.
11106689-4BC9-4DB6-9E35-F2219715622B_w650_r1_s
Công an đi thu hồi đất phải rút lui vì bị người dân xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội chống trả quyết liệt, 15/4/2017

Đồng Tâm hiệp lực toàn dân
Đứng lên chống lại côn an phá làng
Không riêng Mỹ Đức Đồng Tâm
Ba miền đất nước phải cần hiệp thông
Khắp nơi nhất trí một lòng
Mới mong giữ được xóm làng cho dân
Thờ ơ phó mặc Đồng Tâm
Nay mai chúng sẽ như tầm ăn dâu
Những khu đất tốt dâng Tàu
Dân ta vất vưởng đi đâu bây giờ?
Đồng bào xin chớ ơ thờ
Hãy cùng đứng dậy đừng chờ tới phiên
Toàn dân cả nước mọi miền
Hãy đoàn kết lại đứng lên chống Tàu
Trẻ già trai gái bên nhau
Một lòng quyết chống giặc Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, April 17, 2017 0150 EST